Brev fra Landsledelsen

Published

Kære metodister i Danmark

Krigen i Ukraine har sat dagsordenen for os. Gennem pressen får vi dagligt chokerende oplysninger om krigens ofre.
Vi opfordrer alle metodister til forbøn for Ukraine, til bøn om fred og forsoning, til bøn om lindring af menneskers lidelser.
Biskop Christian Alsted har udsendt sit hyrdebrev, som sætter ord på det, der sker i Europa, og hvordan frygten spreder sig blandt mennesker.
Opfordringen til bøn gælder de gudstjenester og samlinger, som finder sted i den kommende tid. Vi har brug for stor udholdenhed, for intet tyder på hurtig fred.

Vi opfordrer alle menigheder til indsamling af penge. Mange organisationer foretager indsamlinger, og vi anbefaler al form for hjælp til nødlidende i Ukraine. Indsamlingerne i menighederne sendes til Metodistkirkens Hovedkasse i Danmark, som sender de samlede bidrag fra Metodistkirken i Danmark til Metodistkirker i øst Ukraine, hvor krigen har medført ødelagte kirker og boliger, og til Metodistkirker i vest Ukraine og metodistmenigheder i nabolandene nær Ukraines grænser, hvor flygtninge i stort tal søger ly og beskyttelse. Der er brug for mange penge til nødhjælp her og nu, og til genopbygning på længere sigt. Også når det gælder indsamlinger beder vi om udholdenhed og det lange seje træk. Metodistkirkens Hovedkasse i Danmark begynder allerede nu med overførsel af penge fra Danmark til Metodistkirker i Ukraine.

Endelig beder vi alle Metodistkirker i Danmark om at mobilisere gæstfriheden. Der vil komme flygtninge til Danmark. Hvornår, ved vi ikke? Hvor mange, ved vi heller ikke? Hvor længe bliver de, ved vi intet om? Så her og nu gælder det om at mobilisere vores vilje og muligheder for gæstfrihed. Hvor ser vi værelser, lejrbygninger, feriehuse og andre kvadratmeter, som kunne anvendes til flygtninge i kortere eller længere perioder? Hvad kan den enkelte familie gøre? Hvad kan menigheden kollektivt gøre? Vi mobiliserer vores vilje og mulighed for gæstfrihed og forbereder os på at modtage mennesker, når de kommer.

Der vil komme fælleskirkelige initiativer rundt omkring i landet. Der vil komme TV-indsamlinger og støttearrangementer med stor mediedækning. Der vil komme politiske initiativer lokalt og nationalt. Og naturligvis deltager vi i alt dette efter bedste formåen. Men som Metodistkirke i Danmark samles vi om disse tre tiltag:

  1. Vi går i forbøn
  2. Vi indsamler penge til anvendelse i Metodistmenigheder i Ukraine
  3. Vi mobiliserer vores evne og vilje til gæstfrihed.

Må den Gud, som har kaldet os til tjeneste også velsigne den tjeneste, vi påtager os, med fremgang og succes.

Metodistkirkens Landsledelse
Hanne Engbjerg, Thomas Risager, Jørgen Thaarup