Ellinor Lund 100 år.

Lørdag den 27. april er det præcist 100 år siden menighedens alderspræsident Ellinor Lund blev født.

Hendes alder taget i betragtning har hun det godt og bor fortsat i sit hus i Pedersker.

Hun fejrer dagen med sin store familie og er derfor ikke hjemme på dagen.

Som menighed glæder vi os sammen med Ellinor og ønsker hende hjertelig tillykke med den store fest og Guds rige velsignelse.

Julekollekt til verdens fattige

Det er tradition i Metodistkirken at der i forbindelse med julen indsamles en julekollekt til verdens fattige.

Metodistkirkens råd for international tjeneste (tidligere Missions­rådet) har peget på, at årets julekollekt skal bruges til at forbedre de sanitære forhold for føde- og sundhedsklinikken i Mulungwishi i DR Congo. Planen er at bygge et lille hus med toiletter, håndvask og brusere umiddelbart ved siden af fødeklinikken og operations­bygningen.

Det vil være mere hygiejnisk end de nuværende latriner, der er uden vand, og ligger længere væk.

Byggeomkostningerne er estimeret til omkring 56.000 kr.

Indsamlingen finder sted i alle landets metodistmenigheder juleaften.

Barn efter operation med sin mor.
Bemærk latrinbygning i baggrunden.

Livestream fra Landsmøde gudstjeneste

Da vore prædikanter deltager i landsmøde i Metodistkirken, der finder sted i Holstebro, har vi ikke lokal gudstjeneste i Rønne, søndag den 21. maj.

Ved menighedens årsmøde blev Béatrice Wittlinger, anbefalet til indsættelse som Lokal Pastor.

Ved gudstjenesten på Landsmødet indsættes hun som lokalpastor i Rønne.

Pagtsguds­tjeneste

Metodistkirken er en bekendelseskirke. Vi har barnedåb; men man bliver først fuldt medlem af kirken, når man selv tilslutter sig og bekender sin tro.

Det kræver en personlig stillingtagen! Den som vil være medlem af Metodistkirken, må være døbt, men skal desuden bekræfte sin dåb og udtrykke vilje til at leve i den nye pagts fællesskab.

Det er hvad der ligger bag når vi holder vores Pagtsgudstjeneste.

Pagtsgudstjenesten giver menighedens medlemmer mulighed for at forny den pagt i Kristus, som de gennem dåbens sakramente er blevet indlemmet i, og som de siden har bekræftet, da de blev optaget som medlemmer i kirken.

Juleaftenskollekt

til verdens fattige.

Støt skolegang for børn i DR Congo

Uddannelse er vigtig og en nøgle til at skabe udvikling i et af
verdens fattigste lande. Skolen er ikke gratis i DR Congo. Forældrebetalingen udgør omkring 2,5 kr. om dagen, eller 900 kr.
om året og det i et land hvor en stor del af befolkningen ikke
tjener mere en 15 til 20 kr. om dagen. Derfor har mange børn
fra de fattigste familier eller fra familier med kun en forsørger
ingen mulighed for at gå i skole.

I år anbefaler missionsrådet en indsamling til skolebørns projektet
i DR Congo. I de senere år har 70 børn fået støtte fra
Metodistkirken i Danmark til deres skolegang. Det har gjort en
enorm forskel for disse børn og deres familier, men behovet er stadigvæk stort. Metodistkirken driver omfattende skolevirksomhed
i Mulungwishi og omegn i det sydlige Congo, og vi har gode kontakter til ledelsen.

På forhånd tak for alle bidrag til julekollekten på vegne af verdens
fattigste!

Bøn for krigens ofre

Herre, Jesus Kristus

Du blev selv tortureret, slæbt gennem byen, dræbt og lagt blandt de døde.
I dag beder vi for dem, der mishandles og dræbes i Ukraine.
Herre forbarm dig, og vis nåde og barmhjertighed.

Gud, vor Fader, du har i dit ord talt om at vandre i dødsskyggens dale.
I dag beder vi, at du vil vandre i de mange dødsdale i Ukraine, hvor børn og gamle rammes af dødsskyggen og dødsangsten.
Herre forbarm dig, og vis nåde og barmhjertighed.

Vi beder, at de aggressive tropper, som ikke viser barmhjertighed, må blive holdt tilbage.
Vi beder, at de politikere, som har truffet beslutninger om at dræbe, må skifte sindelag og forståelse, så denne uretfærdige krig kan ophøre.
Herre, lad os se din godhed, når kanonerne ikke rammer civile boliger, og når invasive tropper skyder forbi målet og rammer ved siden af.

Du Kristus, som er Vejen, Sandheden og Livet. Vi beder, at den informationsstrøm må dø, som tolker ondskab, overgreb og lig i gaderne, til at være den gode og positive historie.
Herre, vi beder, at Sandheden må sejre over løgnen, at lyset, den sande oplysning, må fortrænge mørket, fake news.

Gud, vor Himmelske Far, her har vi i Danmark gået og frygtet, at vore fjender var folk af anden religiøs opfattelse, og så ser vi i Ukraine, at den ufattelige krig, også er en krig mellem forskellige kristne kirker og grupperinger. Du Kristus, som i din sidste nat bad om de kristnes enhed og fællesskab. Vi beder dig, at din bøn om enhed og fællesskab også må gælde mennesker i Ukraine på denne dag.

Mest af alt, beder vi, Gud, om fred i Ukraine. Fred mellem forskellige folkegrupper, og fred i det enkelte boligkvarter. Giv kraft og styrke, ikke kun til dem i Ukraine, som elsker freden, men især til dem der stifter fred, fred på betingelse af social retfærdighed, mellemfolkelig retfærdighed og menneskeret, og fred i hjerte af det menneske, som kæmper med krigens traumer.

Og så afslutter vi denne bøn med Pippi Langstrømpes bøn om, at du, Gud, må gøre det således, at de gode også er de stærke, og de stærke altid må være de gode.

Herre forbarm dig, og vis nåde og barmhjertighed på slagmarken i dag.

Amen

Bed for Ukraine

Bønnehilsen fra Biskoppen

Marts 2022

Vi står sammen med Metodistkirken i Ukraine i bøn om beskyttelse, forsoning og fred. Vi beder for præster, ledere og menigheder i Metodistkirken i Ukraine: må Gud give at deres vidnesbyrd om forsoning og fred må give styrke og håb til det Ukrainske folk.

Christian Alsted, biskop.

Klik for at læse bønnebrevet.