Fasten 2023

Published

Havde du mig for øje

Årets fastemateriale er et samarbejde mellem Metodistkirken og Baptistkirken skrevet af præsterne fra Aarhus, Maria Thaarup og Lasse Åbom.

Titlen “havde du mig for øje” er hentet fra Salme 139 i Det gamle Testamente. Det er en salme om at være set og kendt af Gud.

Fastetiden er en tid for selvransagelse. Vi ser på os selv og vores liv – og vi kan alt for nemt ende i selvbebrejdelse og skam. Men i denne
faste vil vi gerne invitere læserne til at se på sig selv og deres liv med Guds øjne.
Undersøge de blik vi kaster på os selv og hinanden. Hvad betyder det hvilke øjne vi ser hinanden med og hvilket blik Gud kaster på os?

Materialet er bygget op så der er en læsning til hver dag i 40 dage fra Askeonsdag d. 22. februar indtil Påskedag d. 9. april. Derudover er der 6 lidt længere kapitler der introducerer ugens tema og stiller spørgsmål til refleksion.

Materialet sendes ud i ugerne op til fastetiden.

Mere om materialet:

Fastetiden 2023

Årets fastemateriale er et sam­arbejde mel­lem Metodist­kirken og Baptist­kirken skrevet af de to Aarhuspræster fra Aarhus, Maria Thaarup og Lasse Åbom.

Titlen “havde du mig for øje” er hentet fra Salme 139 i Det gamle Testamente. Det er en salme om at være set og kendt af Gud. Fastetiden er en tid for selvransagelse. I denne faste vil vi gerne invitere hinanden til at se på os selv og vores liv med Guds øjne. Undersøge de blik vi kaster på os selv og hinanden.

Materialet er bygget op så der er en læsning til hver dag i 40 dage fra Askeonsdag d. 22. februar indtil Påskedag d. 9. april.