Pastoratskonference

Published
Kirkens ledelse

… eller menighedens årsmøde.

Afholdes mandag d. 28. september kl. 18:00

Vi kan også kalde det for en generalforsamling, hvor alle menighedens medlemmer har stemmeret. Det er her, menighedsrådet bliver valgt. Arbejdsgrene og præsten aflægger beretning. Og vi skal også se på menighedens økonomi.

Men denne status skal bruges til at sætte kursen hvor vi vil hen. Og vi laver de overordnede planer for fremtiden.

I år bliver det på en hverdagsaften i stedet for en søndag efter gudstjenesten.

For at pleje fællesskabet, og gøre det lidt nemmere at deltage, starter vi med at spise sammen og efterfølgende afholder vi forretningsdelen.

Vores distriktsforstander Jørgen Thaarup kommer og vil lede os gennem aftenen.