Bøn for krigens ofre

Herre, Jesus Kristus

Du blev selv tortureret, slæbt gennem byen, dræbt og lagt blandt de døde.
I dag beder vi for dem, der mishandles og dræbes i Ukraine.
Herre forbarm dig, og vis nåde og barmhjertighed.

Gud, vor Fader, du har i dit ord talt om at vandre i dødsskyggens dale.
I dag beder vi, at du vil vandre i de mange dødsdale i Ukraine, hvor børn og gamle rammes af dødsskyggen og dødsangsten.
Herre forbarm dig, og vis nåde og barmhjertighed.

Vi beder, at de aggressive tropper, som ikke viser barmhjertighed, må blive holdt tilbage.
Vi beder, at de politikere, som har truffet beslutninger om at dræbe, må skifte sindelag og forståelse, så denne uretfærdige krig kan ophøre.
Herre, lad os se din godhed, når kanonerne ikke rammer civile boliger, og når invasive tropper skyder forbi målet og rammer ved siden af.

Du Kristus, som er Vejen, Sandheden og Livet. Vi beder, at den informationsstrøm må dø, som tolker ondskab, overgreb og lig i gaderne, til at være den gode og positive historie.
Herre, vi beder, at Sandheden må sejre over løgnen, at lyset, den sande oplysning, må fortrænge mørket, fake news.

Gud, vor Himmelske Far, her har vi i Danmark gået og frygtet, at vore fjender var folk af anden religiøs opfattelse, og så ser vi i Ukraine, at den ufattelige krig, også er en krig mellem forskellige kristne kirker og grupperinger. Du Kristus, som i din sidste nat bad om de kristnes enhed og fællesskab. Vi beder dig, at din bøn om enhed og fællesskab også må gælde mennesker i Ukraine på denne dag.

Mest af alt, beder vi, Gud, om fred i Ukraine. Fred mellem forskellige folkegrupper, og fred i det enkelte boligkvarter. Giv kraft og styrke, ikke kun til dem i Ukraine, som elsker freden, men især til dem der stifter fred, fred på betingelse af social retfærdighed, mellemfolkelig retfærdighed og menneskeret, og fred i hjerte af det menneske, som kæmper med krigens traumer.

Og så afslutter vi denne bøn med Pippi Langstrømpes bøn om, at du, Gud, må gøre det således, at de gode også er de stærke, og de stærke altid må være de gode.

Herre forbarm dig, og vis nåde og barmhjertighed på slagmarken i dag.

Amen

Bed for Ukraine

Bønnehilsen fra Biskoppen

Marts 2022

Vi står sammen med Metodistkirken i Ukraine i bøn om beskyttelse, forsoning og fred. Vi beder for præster, ledere og menigheder i Metodistkirken i Ukraine: må Gud give at deres vidnesbyrd om forsoning og fred må give styrke og håb til det Ukrainske folk.

Christian Alsted, biskop.

Klik for at læse bønnebrevet.

Fredssalme

Mel: Spænd over os dit himmelsejl

1

Det buldrer i en fremmed egn
af bomber og granater.
Vi leder efter forårstegn,
mens horder af soldater
fordriver folk fra deres hjem.
En verden, delt i os og dem,
Får tårer til at pible.
 

2

Mens vintergækker skyder op, 
går nogens hverdag under -
en næste ramt på sjæl og krop
af kugleregn og dunder.
Vi folder hænderne i bøn:
Kom, Kristus, himmelhjertets søn,
og elsk os ud af smerten
 

3

Du bar et kors - og ej et sværd,
da du gik rundt hernede.
Du kendte men'skehedens værd
og lærte os at bede
for hvert et liv og åndedrag.
Men vi gør alt til våbenbrag.
Kom, Kristus, fredens fyrste!
 

4

Ja, Kristus, fredens fyrste, kom.
Og vind, så ingen taber.
Forson os med den fjende, som
er skabt af samme skaber.
Bred fredens duevinger ud.
Lad vingefanget bringe bud
om kærlighedens sejr.
 

Tekst: Sognepræst, Carina Wøhlk, marts 2022