Advent er mørke og kulde

  1. Melodi af Laurids Lauridsen er anvist i Metodistkirkens melodibog, nr. 21, den benyttes ofte til Kaj Munks: “Der skinner et lys fra en stjerne”.
    Melodi af Lars Åke Lundberg blev komponeret til udgivelsen. ↩︎

Herre, du ransager mig…

Mel: Tak og ære være Gud

1

Gud for Dig er alting klart,
alt det skjulte åbenbart.
Mørket er ej mørkt for Dig
og i mulmet ser du mig.

2

Læg mit øje, så jeg ser,
at Du er i det som sker.
Når jeg mest behøver dig
er du allernærmest mig.

3

Og hvis jeg ej mer' formår
gå i tro den vej Du går,
led mig ved din stærke hånd
fyld mig med din egen ånd.

4

Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygt og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig.

5

At når Du i herlighed
kommer anden gang herned,
jeg kan Dig i møde gå
og retfærdig for Dig stå.

Tekst: Elis Malmeström og H. Held

Jf. Salme 139

Fredssalme

Mel: Spænd over os dit himmelsejl

1

Det buldrer i en fremmed egn
af bomber og granater.
Vi leder efter forårstegn,
mens horder af soldater
fordriver folk fra deres hjem.
En verden, delt i os og dem,
Får tårer til at pible.
 

2

Mens vintergækker skyder op, 
går nogens hverdag under -
en næste ramt på sjæl og krop
af kugleregn og dunder.
Vi folder hænderne i bøn:
Kom, Kristus, himmelhjertets søn,
og elsk os ud af smerten
 

3

Du bar et kors - og ej et sværd,
da du gik rundt hernede.
Du kendte men'skehedens værd
og lærte os at bede
for hvert et liv og åndedrag.
Men vi gør alt til våbenbrag.
Kom, Kristus, fredens fyrste!
 

4

Ja, Kristus, fredens fyrste, kom.
Og vind, så ingen taber.
Forson os med den fjende, som
er skabt af samme skaber.
Bred fredens duevinger ud.
Lad vingefanget bringe bud
om kærlighedens sejr.
 

Tekst: Sognepræst, Carina Wøhlk, marts 2022