Pagtsguds­tjeneste

Metodistkirken er en bekendelseskirke. Vi har barnedåb; men man bliver først fuldt medlem af kirken, når man selv tilslutter sig og bekender sin tro.

Det kræver en personlig stillingtagen! Den som vil være medlem af Metodistkirken, må være døbt, men skal desuden bekræfte sin dåb og udtrykke vilje til at leve i den nye pagts fællesskab.

Det er hvad der ligger bag når vi holder vores Pagtsgudstjeneste.

Pagtsgudstjenesten giver menighedens medlemmer mulighed for at forny den pagt i Kristus, som de gennem dåbens sakramente er blevet indlemmet i, og som de siden har bekræftet, da de blev optaget som medlemmer i kirken.

Juleaftenskollekt

til verdens fattige.

Støt skolegang for børn i DR Congo

Uddannelse er vigtig og en nøgle til at skabe udvikling i et af
verdens fattigste lande. Skolen er ikke gratis i DR Congo. Forældrebetalingen udgør omkring 2,5 kr. om dagen, eller 900 kr.
om året og det i et land hvor en stor del af befolkningen ikke
tjener mere en 15 til 20 kr. om dagen. Derfor har mange børn
fra de fattigste familier eller fra familier med kun en forsørger
ingen mulighed for at gå i skole.

I år anbefaler missionsrådet en indsamling til skolebørns projektet
i DR Congo. I de senere år har 70 børn fået støtte fra
Metodistkirken i Danmark til deres skolegang. Det har gjort en
enorm forskel for disse børn og deres familier, men behovet er stadigvæk stort. Metodistkirken driver omfattende skolevirksomhed
i Mulungwishi og omegn i det sydlige Congo, og vi har gode kontakter til ledelsen.

På forhånd tak for alle bidrag til julekollekten på vegne af verdens
fattigste!

April 2022

Menighedsbladet er også denne gang for 2 måneder

Ugehilsen 6. april

Kære medlemmer og venner af Zionskirken

Kristus er opstanden, ja han er sandelig opstanden, Halleluja!

Jeg håber at I alle har haft en god påske. Det havde vi. Vi var jo på Bornholm, for første gang i år og vi holdt to gudstjenester sammen med vores biskop Christian Alsted, skærtorsdag aften og påskemorgen. Begge gudstjenester foregik i kirken og blev delt med jer på zoom.